KIERO

online media

Reklama

KIERO s.r.o. se specializuje na internetovou reklamu. Navrhneme pro vaše stránky ceník. Poradíme, jak nainstalovat a spravovat reklamní systém. Jako poradenská společnost navrhujeme, budujeme, optimalizujeme obchodní strategie pro zajištění příjmu internetových médií od velkých vydavatelství po malé blogy. Zastupujeme média při prodeji inzerce. Naším principem je, že nabízíme služby za odměnu z navýšení vašeho zisku na základě naší práce.

Jaké jsou naše ceny?

Plnou správu vašeho inzertního systému ať již na vašich serverech nebo u nás nabízíme za 10% z vašeho čistého příjmu z realizované inzerce. Z inzerce, kterou pro Vás získáme, si v případě plné správy inzertního systému účtujeme 15% z vašeho čistého příjmu z realizované inzerce. V případě, že vám nespravujeme inzertní systém, si z inzerce, kterou pro Vás získáme, účtujeme 25% z vašeho čistého příjmu z realizované inzerce. Správu inzertního systému i zastupování při získávání inzerce se snažíme domlouvat na dlouhodobější bázi (minimálně tři měsíce). V případě, že nebudete spokojeni, nabízíme vám možnost spolupráci kdykoli ukončit.

Běžné konzultace

Nabízíme možnost i prostých konzultací nevázaných na podíl z vašich příjmů. Hodinová sazba je v rozmezí 1000 Kč až 3000 Kč podle oblasti poradenství a specializace našeho konzultanta. K cenám připočítáváme DPH. Na objemu práce a tomu odpovídající ceně se dohodneme dopředu a danou částku nebudeme bez další dohody navyšovat dalšími vícenáklady. Zakázky přijímáme dle našich volných kapacit.

Jak pracujeme?

Jako první krok posoudíme inzertní potenciál stránek a navrhneme řešení. To bude záviset od velikosti potenciálu. U malých blogů doporučíme řešení inzerce pomocí systému pasivního příjmu (AdSense apod.), u větších projektů kombinaci předchozího se systémem prodeje inzerce přímým klientů a specializovaným agenturám.

Pro více nezávazných informací nás kontaktujte - viz Kontakt

online advertising

Public Relations

Poskytujeme profesionální služby PR tedy Public Relations s týmem novinářů, kteří mají roky zkušeností s tvorbou zpravodajství na nejvyšší úrovni. Připravujeme takové tiskové, obrazové a video podklady, které jsou nejen přijatelné pro přímé použití v novinách či jiných médiích, ale které jsou pro novináře zajímavé ba i vyhledávané, protože jim šetří práci.

PR 21. století je Public Relations, které novináři chtějí

Dbáme na to, aby naše tiskové zprávy byly prosty reklamštiny, která je pro nezávislé novináře a jejich média nepřijatelná a nepoužitelná. Umíme zprávy připravit tak, aby novináři mohli co nejjednodušeji text překopírovat a použít. Naše služby jdou vstříc médiím, které v 21. století hledají cestu, jak v době ohromné konkurence elektronických médií - internetu, Googlu a Facebooku co nejvíce zefektivnit náklady. Snažíme se jim tiskové podklady připravit tak, aby s jejich zpracováním měli co nejméně práce. Styl našeho PR je tedy nejen servisem pro propagaci komerčních produktů a služeb, ale také servisem pro novináře a média. Kvalitní seriózní PR je způsob, jak spojit zájmy zadavatelů propagace se zájmy médií, cestou pro komunikaci 21. století.

V textech, které novináři mohou otisknout a které tvoříme, neuvidíte reklamní slogany typu: "Už se nemusíte déle trápit, máme pro vás řešení!" nebo "Objednejte si také výrobek xy...!" či úředním jazykem pojaté tiskové zprávy s pointou na konci, ke které novinář nebude mít čas a sílu se dočíst. Dokážeme připravit takovou tiskovou zprávu, že ji bez problémů převezme tisková agentura ČTK nebo Mediafax a od ní pak řada předních obecných či odborných médií. Umíme připravit tiskovou konferenci tak, že je atraktivní pro přední média a včetně televize, která zpracuje téma týž večer do hlavního zpravodajství. Poradíme vám, jaké téma z vašeho oboru je pro novináře zajímavé a jak a kdy ho nejvhodněji podat. Podělíme se s vámi o zkušenosti z rozhodovacích procesů při výběru témat v redakcích. Budeme pro vás pracovat na dlouhodobých komunikačních strategiích, jak nejlépe dát světu o vás a vašich produktech a službách vědět.

Ceník našich PR služeb:

Naše služby obvykle poskytujeme od 20.000 Kč za měsíc při dlouhodobých smlouvách. Příprava tiskové konference včetně následných služeb u nás stojí od 25.000 Kč a potřebujeme na to cca měsíc. V případě potřeby můžeme pracovat i v kratších termínech dle dohody a volných kapacit. Hodinové sazby za naši práci se pohybují od 1000 do 3000 Kč. K našim cenám si musíme připočítat DPH.

Ukázka naší práce v Public Relations:

Tisková konference dopoledne 29. března 2012:
PR

A výsledek naší práce týž den ve večerních hlavních zprávách České televize:

PR

Výstup z tiskové konference, kterou zařizovalo PR oddělení společnosti KIERO, v hlavních zprávách na České televizi

A zde je záznam celé reportáže České televize k námi komunikovanému tématu na stránkách ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100329/obsah/196704-jak-se-vyhnout-sporu-o-nemovitost/

Náš tým z oddělení Public Relation KIERO:

PR tým řídí CEO společnosti KIERO Ing. Stanislav Holec, dlouholetý šéf editor a před tím reportér domácí redakce ČTK (mj. s praxí zahraničního korespondenta v Londýně, vyškolený na kurzu agenturního psaní u Reuters), posléze měl na starosti vybudování iDNES a dalších nových projektů vydavatelství MAFRA a.s. včetně projektu pražského zpravodajského deníku zdarma Metropolitní Expres, který se posléze úspěšně sloučil s deníkem Metro.

Vztahy s novináři a odbornou garanci nad PR oddělením společnosti KIERO má na starosti Marcela Fialková, dlouholetá parlamentní zpravodajka a posléze deset let reportérka ekonomické redakce ČTK a dalších médií.


SEO

SEO služby pro naše klienty zajišťují špičkoví odborníci s nejlepšími referencemi a zaštítění mezinárodním renomé. SEO je jedním z pilířů médií 21. století. V bezbřehé konkurenci nabídky miliónů zpráv a dalšího obsahu je třeba řešit cestu k informacím, které čtenář nebo zákazník hledá.

Proč SEO?

Kurýry, poštovní dostavníky, posléze noviny, telegraf, radio a televizi vždy distribuovanými jasnou cestou od média ke konečnému čtenáři, vystřídal jiný systém - internet. Umožňuje neustálý okamžitý přístup čtenářů k miliónům zdrojů informací. Dnes už nestačí jen, že obsah je kvalitní. Z ohromného množství stránek je nutno vybrat jen pár, které dají čtenáři smysluplnou odpověď na to, co potřebuje. V ohromné nabídce informací se stali králem ti, kteří se specializovali na třídění relevantních informací. A mezi nimi je to Google se svým vyhledáváním, v české prostředí mu konkuruje Seznam. Vybírají zprávy podle stále se zdokonalujících kritérií pomocí počítačových algortimů, protože ručně to už není možné. A jak se zvyšuje konkurence v publikování obsahu, zároveň se zvětšuje konkurence v tom, jak vyhovět počítačovým algoritmům, aby byly stránky k nalezení. Dnes již nestačí jen psát kvalitní obsah, je třeba mít stránky v naprostém technickém pořádku, využít pravidel hledání ve svůj prospěch, a naopak nezneužívat díry v pravidlech, a riskovat tak, že vyhledávací algoritmy naše stránky znevýhodní nebo z vyhledávání vyřadí.

Konkurence každým dnem přibývá a na předních příčkách ve vyhledávání se zvyšuje počet kvalitních stránek. Vedle toho vyhledávače stále vylepšují algoritmy, aby skutečně nacházely relevantní obsah, a nikoli ten, který našel díry v systému. A celé prostředí se stále rychle vyvíjí. Přibývá obsah v jiných mediálních formách - fotky, a pak zejména videa a obsah pro mobilní telefony a tablety. Kde je konkurence zatím méně a kde je větší prostor se prosadit nebo aspoň nezaváhat.

Vyhledávače se snaží své algoritmy tajit, aby se nedaly zneužít. A proto také je stále mění a upravují, aby ve výsledcích předkládaly skutečně to, co lidé hledají. Je to neustálá práce a testování. V oboru SEO tedy optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization) pak samozřejmě uspěje spíše ten, který dlohoudobě a neustále testuje umístění stránek v praxi. Tedy specialista. Ideálně nejen v českém prostředí, ale je napojen na mezinárodní, globální zdroje, kde se konkurenční boj v online médií odehrává s patřičným náskokem.

SEO je relativně nový obor, kde není zaručený výsledek. Nedá se jednou nastudovat na školení. Ale ten, kdo se mu systematicky na 100 procent věnuje, má pochopitelně větší zkušenosti a šanci uspět.

Výhodou SEO je, že ve srovnání s reklamními výdaji je stále výrazně levnější. A je to investice. Reklamu koupíte, kampaň působí, ale až skonči, zpravidla přestane působit. U SEO si budujete pozici svého média jako investici, když SEO práci skončíte, pozice vám zůstane mnohem déle. Naši specialisté uvádějí čísla ze zahraničních průzkumů: 92 % přístupů je z organického vyhledávání a jen 8 % z placené reklamy (PPC), zatímco 97 výdajů je do PPC reklamy a jen 3 % do SEO (zdroj: ZAAZ, Wunderman)

Náš tým z oddělení SEO KIERO:

SEO tým řídí Petr Nachtmann, senior SEO konzultant, který se problematice věnuje přes 10 let. Před tím pracoval na úspěšných projektech ve společnosti Onmeco. Spolupracuje s pražskou pobočkou KBM Group, společnosti Wunderman.

SEO

Poradenství

KIERO poskytuje poradenství a konzultační služby v oblasti strategického rozvoje médií. V oborech zpravodajství, internet, noviny, televizní vysílání, moderní technologie, marketing, inzerce, PR.

Jak v jejich strategickém rozvoji, tak i v řízení, top managementu, jednání ve statutárních orgánech společností, stabilizaci podniku, marketingu, obchodu, sestavování rozpočtů, dojednávání akvizic a prodejů podniků nebo jejich částí.

Tým společnosti KIERO má zkušenosti z velkých mediálních domů a vydavatelství, pracuje také na menších projektech regionálních portálů, či pomáhá při rozjezdu malých internetových projektů nebo prezentací, a to po stránce obsahové i obchodní.

Jaké jsou naše ceny?

Hodinová sazba je v rozmezí 1000 Kč až 3000 Kč podle oblasti poradenství a specializace našeho konzultanta. K cenám připočítáváme DPH. Na objemu práce a tomu odpovídající ceně se dohodneme dopředu a danou částku nebudeme bez další dohody navyšovat dalšími vícenáklady.

Zakázky přijímáme dle našich volných kapacit.

Pro více nezávazných informací nás kontaktujte - viz Kontakt

advisory for online

Reklama

Specializujeme na internetovou reklamu. Poradíme, jak nainstalovat a spravovat reklamní systém. Optimalizujeme reklamu Google AdSense od malých blogů po velké portály.

Public Relations

Naše profesionální služby PR tedy Public Relations (vztahy s veřejností) jsou nejen přijatelné pro přímé použití v médiích, ale pro novináře jsou zajímavé, protože jim šetří práci.

SEO

SEO služby pro naše klienty zajišťují špičkoví odborníci s nejlepšími referencemi a zaštítění mezinárodním renomé. SEO tým vede expert, který má za sebou 10 let praxe ve vrcholném SEO.

O nás

KIERO s.r.o. se zabývá poradenskou a jinou činností v oblasti nových médií a reklamy.

KIERO s.r.o. založil v roce 2011 a od té doby vede Ing. Stanislav Holec. Má za sebou přes dvacet let praxe v médiích. Od roku 2010 do roku 2013 působil mj. jako konzultant pro strategický rozvoj online médií vydavatelství Ringier Axel Springer CZ. Od roku 2002 do roku 2009 byl ředitelem Multimediální divize vydavatelství MAFRA, odpovědným za iDNES.cz a další internetové aktivity, za TV Óčko, projekt internetové televize iDNES.tv s kontinuálním vysíláním a přípravou jeho rozšíření do kabelových televizních sítí, projekt bezplatných novin Metropolitní Expres a další. V letech 1999-2002 byl v MAFRA odpovědný za marketing, obchod a management iDNES. Před tím od roku 1990 do roku 1999 byl v ČTK, nejprve jako reportér, domácí i zahraniční zpravodaj, posléze od roku 1994 vedoucí domácí redakce. Zde se mj. koncem 90.let podílel na rozvoji internetu a prvních komunitních webů. Počátky v médiích zažil na přelomu let 1989 a 1990, kdy působil v alternativní agentuře VIA a byl zaměstnán v Lidových novinách. Před tím vystudoval ČVUT v Praze.

Odbornou garanci nad PR oddělením společnosti KIERO má Marcela Fialková. Působí v oblasti médií a komunikace téměř 20 let. Má za sebou dlouholetou praxi parlamentní zpravodajky a posléze deset let působila jako reportérka ekonomické redakce ČTK a v dalších médií.

SEO oddělení společnosti KIERO vede Petr Nachtmann. Problematice se věnuje přes 10 let. Před tím pracoval na úspěšných projektech ve společnosti Onmeco. Spolupracuje s pražskou pobočkou KBM Group, společnosti Wunderman.

Fakturační údaje:

IČ: 24167029
DIČ: CZ24167029
Bankovní účet: 2400177656/2010
Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 184872

KIERO s.r.o.
Běchorská 666/77
193 00 Praha 9
Czech Republic

Tel: +420 602 656 394

Email: info@kiero.cz